Avertisment pentru Guvernul României

Pentru violări continue și sistematice ale libertății de asociere, dreptului la negocieri colective, precum și dreptulului la grevă, în absența unor îmbunătățiri semnificative, Confederația Internațională a Sindicatelor va uza de mecanismele de supraveghere adecvate din sistemul ONU. Modificările aduse în 2011 în ceea ce privește cadrul legislativ ce reglementează activitatea sindicatelor, negocierile colective și dialogul social au afectat în mod semnificativ dreptul la negociere colectivă al salariaților, precum și dreptul de organizare și reprezentare sindicală, atât la nivel de unitate, cât și la nivel național.

Prin modificarea legislației muncii și a dialogului social România a produs cea mai semnificativă corecție și flexibilizare a pieței muncii și a relațiilor de muncă. Instrumentele de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale elaborate și implem...