Calcul indemnizatie de concediu.

Potrivit Art. 150 din Codului Muncii, pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Exemplu: Presupunem ca un angajat X doreste sa isi aloce in luna august 2017 – 9 zile de concediu, avand urmatoarele date cu privire la salariul sau brut de pe ultimele 3 luni:

luna august – 31 zile calendaristice – 22 zile lucratoare – 2500 Ron salar brut