Competența ELM(6)

Competența nr. 6 Cercetarea abaterilor disciplinare Una dintre competențele specifice expertului în legislația muncii, cercetarea abaterilor disciplinare, este, în același timp, și una dintre cele mai utile activități ce pot fi desfășurate de către acesta, activitate ce aduce beneficii imediate atât pentru angajat cât și pentru angajator. Dreptul angajatului de a formula și susține toate apărările în favoarea sa, dreptul de a prezenta persoanei desemnate să efectueze cercetarea disciplinară toate motivațiile necesare precum și dreptul de a fi asistat pe parcursul cercetării disciplinare sunt stipulate în art. 251 alin. (4) C. muncii care, împreună cu jurisprudența în materie califică ca „obligatorie” prezența unui expert în legislația muncii pe toată durata procedurii de cercetare disciplinară. Expertul în legislația muncii are competențele necesare să asiste angajatul as