Libertății sindicale-I-

Libertatea sindicală Este considerată un drept al omului fiind fondată pe legăturile stabilite între membrii unei profesii. Ca orice altă libertate, și cea sindicală este de esența individuală; face parte din categoria drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: dreptul de asociere, libertatea întrunirilor, de exprimare etc. Dreptul la libertate sindicală este un drept social – din categoria celor economice, sociale și culturale – dar, concomitent, el face parte și din categoria drepturilor civile și politice. Este, așadar, un drept având un caracter mixt. Libertatea sindicală se manifestă atât în plan individual, prin consacrarea dreptului unui salariat/angajat să adere sau nu în mod liber la un sindicat, să se retragă atunci când dorește, cât și în plan colectiv, recunoscându-se posibilitatea sindicatelor de a se asocia sau de a se afilia la o organizație sindicală. Nici legal, nici prin contractele co...