Statul Roman – Expansiunea. Apogeul. Decăderea – Schița lecției

Statul roman a cunoscut trei forme de organizare: regatul, republica și imperiul. Roma regală (753–509 î.Hr.) Ø  De la întemeiere și până în anul 509 î.Hr., Roma a fost condusă de șapte regi. Ø  Romulus este considerat de istorici primul dintre aceștia. Ø  Regele avea atribuții militare și religioase. Ø  Un rol important în conducerea […]